Cost Engineering

Aanvullend kan Simple Engineering voor elke fase van het ontwerp een kostenraming maken van het project passend bij het niveau van uitwerking op dat moment. Zo komt u niet voor verrassingen te staan tijdens de uitvoering en realisatie en kan het ontwerp eventueel aangepast worden op uw budget.

Mede kan Simple Engineering u ondersteunen bij het vinden van een of meerdere geschikte partij(en) voor de realisatie passend bij de omvang en complexiteit van het project. Tijdens de uitvoering is het mogelijk het bouwproces te begeleiden en als intermediair op te treden voor technische vraagstukken.