Simple Engineering is in beginsel een constructief advies- en ontwerpbureau die ondersteuning bied tijdens het process en de ontwikkeling van uw project, met achtergrond en ervaring in de woning- en utiliteitsbouw, bodemwerken en offshore. 

Het werkveld van het adviesbureau bevind zich in constructief ontwerp, creative brainstorm en probleemanalyse, process supervising, ecologisch bouwen en nieuwe woonvormen, research & design en kosten bewust ontwerpen en evaluatie. 

Door het bewust kiezen van de juiste combinatie van materialen en bouwvormen kunnen wij samen  tot een plan komen dat volstaat aan uw eisen en wensen in esthetiek, levensduur en duurzaamheid binnen een vastgesteld budget. 

Met ambities in het ontwikkelen van Eco en Self-Sustaining housing, het werken met efficiënte draagconstructies zoals geodesic domes en combinatie van conventionele en innovatieve materialen wil dit jonge bedrijf zijn visie presenteren. Mede dankzij de inbreng van uw als klant en maatschappelijk bewuste ontwikkelingen kunnen collectieve toekomstdoelstellingen voor een schoner milieu en onafhankelijkheid van geopolitieke besluitvorming tot stand komen.

In samenwerking met derde partijen will Simple Engineering teams samenstellen tussen individuen, bedrijven en organisaties een omgeving creëren die duurzaam is en de leefbaarheid verbeterd. 

- Bouwen is het process van de bodem naar de hemel, ontwerpen is de visie van boven -

Ontwerpdiensten

Simple Engineering zet zich in voor het zoeken en realiseren van (bouw)technische oplossingen voor zijn klanten. De kernactiviteiten bestaan uit het visualiseren van het gewenste resultaat samengevat in een concept en de uitwerking daarvan naar technische detaillering. 

Probleem analyse & Brainstorming

Om inzicht te krijgen in de doelstelling en uw visie komen wij samen in overleg tot een concept en een programma van eisen. Een te maken object kan meerdere functies hebben en het is van belang dit goed in kaart te brengen voordat er over de details kan worden gedacht. 


Een concept ontwerp komt tot stand, afhankelijk van de omvang, uit een aantal consulten met daarbij tussentijdse uitwerkingen. Tijdens deze fase krijgt uw idee en visie vorm en wordt uitgewerkt tot een presentabel beeld.

Voorlopig Ontwerp

Door het maken van een voorlopig ontwerp wordt uw visie verder uitgewerkt tot aan een representatief resultaat wat kan worden voorgelegd aan een commissie van welstand. Met uitwerking hiervan komt u plan dichter bij zijn einddoel. 

 


Definitief Ontwerp

Voor het aanvragen van een bouwvergunning is een uitwerking tot het niveau van een definitief ontwerp noodzakelijk. 
Bij aanpassingen en nieuw te bouwen constructies moeten sterkte berekeningen en soms bouwfysische toetsingen mee worden geleverd bij de aanvraag.


Tijdens deze fase van het ontwerpproces zullen alle nodige detaillering, aanzichten en berekeningen van funderingen tot de nok van het dak in een totaalplan worden verwerkt. 

Op alle diensten zijn de leveringsvoorwaarden DNR 2011 van NL Ingenieurs van toepassing.